Jesteś tutaj: Home / Regulamin / Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług DREAMCON
POLAND

Niniejszy Regulamin jest udostępniany Państwu przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogli Państwo go przechowywać w zwykłym toku czynności. Przed dokonaniem zakupów prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Sklep internetowy działający pod adresem www.soczewkidreamcon.pl  prowadzony jest przez firmę FHU EKO-PLUS Andrzej Hauschild o numerze NIP: 683-185-28-49, z siedzibą przy ul. Zabłocie 149, 32-020 Wieliczka.

I. Informacje ogólne.

1. Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów przez sklep internetowy soczewkidreamcon.pl
2. Przed rejestracją i złożeniem zamówienia zostaną Państwo poproszeni o potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz akceptację jego warunków.
3.Jeżeli dla danej promocji zostanie sporządzony odrębny regulamin przed złożeniem zamówienia na produkty promocyjne mogą Państwo zostać poproszeni o potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Promocji oraz akceptację jego postanowień.
4. Umowy sprzedaży towarów zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
5. Wszystkie ceny podane w ofercie zawierają podatek VAT.
6. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie internetowym soczewkidreamcon są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentowania na innych stronach internetowych bez naszej zgody.
7.Wszelkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji produktów i są własnością producentów.

II. Rejestracja klientów.

1. Złożenie zamówienia możliwe jest po zarejestrowaniu użytkownika. Rejestracja jest dobrowolna, bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie Sklepu.
2. W wyniku rejestracji dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za uprzednim potwierdzeniem przez klienta zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz akceptacją jego warunków.
3. Rejestracji mogą dokonać osoby fizyczne (powyżej 13 roku życia) i podmioty gospodarcze.
4. Podczas rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane. Sklep może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych podanych przez klienta. W razie podania danych wzbudzających uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub prawdziwości, w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych, Sklep może wezwać klienta do poprawienia danych poprzez wysłanie informacji na podany adres e-mail lub telefonicznie. Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy w razie niepoprawienia danych przez klienta mimo wezwania.
5. Dane osobowe klientów zbierane są wyłącznie na potrzeby sklepu i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, jeżeli przetwarzanie danych osobowych w ten sposób nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
6. Po zakończeniu rejestracji klient uzyskuje dostęp do indywidualnego Konta klienta umożliwiającego dokonywanie zakupów w sklepie po zalogowaniu.
7. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie konta klienta lub wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@soczewkidreamcon.pl
8. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie odnosi żadnego skutku w stosunku do zawartych umów sprzedaży, chyba że Sklep i strony zgodnie postanowią inaczej.

III. Procedura składania i realizacji zamówień.

1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę www.soczewkidreamcon.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 8.00-16.00.
3. Zamówienia realizowane są na terenie Polski oraz Unii Europejskiej.
4. Po złożeniu zamówienia klient, na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuje wiadomość zwrotną z informacją o wpłynięciu zamówienia wraz z jego numerem.
5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy handlowej z soczewkidreamcon.pl
6. Standardowo zamówienia realizowane są w terminie 2 (dwóch) dni roboczych, chyba że w opisie produktu wskazano inny termin realizacji.
7. Jeżeli zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane z tego powodu, iż towar jest niedostępny w magazynie lub u dostawców sklepu klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
8. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać je w całości do momentu potwierdzenia zrealizowania zamówienia. Aby dokonać zmian lub anulować zamówienia należy to uczynić przez panel na swoim koncie na stronie soczewkidreamcon.pl, lub mailową na adres info@soczewkidreamcon.pl
9. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.
10. Składając zamówienie w Sklepie klient potwierdza jednocześnie, że przed złożeniem zamówienia dokonał badania wzroku w zakresie doboru produktu a parametry soczewki podane w trakcie składania zamówienia są zgodne z wynikami tych badań. Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu niewłaściwego dopasowania zakupionego produktu. 

IV. Wysyłka i płatność.

A. Przesyłka po wpłacie na konto
Płatności należy dokonać na podane w danych kontaktowych konto w tytule przelewu wpisując numer zamówienia lub inne dane umożliwiające skojarzenie wpłaty z zamówieniem.
Zamówienie opłacone w ten sposób może zostać zrealizowane za pomocą przesyłki pocztowej ekonomicznej lub priorytetowej krajowej lub zagranicznej lub przesyłki kurierskiej. 
B. Przesyłka po płatności kartą lub przelewem on-line
Opłaty za przesyłkę możesz dokonać kartą lub przelewem on-line, korzystając ze strony PRZELEWY 24.
Zamówienie opłacone przez PRZELEWY 24 może zostać zrealizowane za pomocą przesyłki pocztowej priorytetowej krajowej lub zagranicznej oraz przesyłki kurierskiej.

V. Zwrot zamówionego towaru

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem ww. terminu.
2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty, a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.
3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru zwrot nie zostanie uznany.
4. Zwrot zapłaconej przez konsumenta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazany przez niego konto bankowe w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sklep pisemnego oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.
5. Koszt odesłania towaru od konsumenta do Sklepu nie podlega zwrotowi.
6. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych na koszt adresata lub za pobraniem.

VI. Reklamacje zamówionego towaru

1. Wszystkie nasze produkty objęte są roczną gwarancją. W przypadku stwierdzenia wady prosimy o przesłanie produktu wraz z paragonem listem poleconym na adres Firmy wraz z opisem wady zawierającym numer zamówienia. Prosimy również o podanie adresu, na który mamy odesłać towar.
2. Reklamacje są rozpatrywane wyłącznie w przypadku, gdy przesłane produkty można poddać ekspertyzie.
a) Warunkiem przyjęcia soczewek do ekspertyzy jest ich zabezpieczenie przed wyschnięciem. Soczewki powinny być przesłane zanurzone w płynie w pojemniku na soczewki w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w trakcie przesyłki.
3. W przypadku negatywnie rozpatrzonej reklamacji produkty zostaną przesłane do Klienta wyłącznie na jego życzenie.
4. Okres rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem.
5. Reklamowane produkty należy przesłać na adres siedziby Firmy, tj.
FHU EKO-PLUS Andrzej Hauschild
ul. Zabłocie 149, 32-020 Wieliczka

VII. Uwagi końcowe

1. Wszelkie zapytania dotyczące produktów dostępnych w asortymencie sklepu www.soczewkidreamcon.pl oraz dotyczące dostępności produktów nieznajdujących się w aktualnej ofercie sklepu należy kierować droga mailową na adres firmy.


Informacja  |  Kontakt

NEWSLETTER

Aby być na bieżąco z nowościami, zapisz się do newslettera.

O NAS

Jesteśmy polskim oddziałem Producenta soczewek kontaktowych DreamCon CO.,LTD zlokalizowanego w Korei Południowej w Seulu. Wizją i celem firmy jest stanie się „najlepszym światowym producentem soczewek kontaktowych”. Widzimy że wizja ta się spełnia, i osiągniemy ją dzięki dostarczaniu najlepszej jakości wyrobów oraz usług - więcej

DANE KONTAKTOWE

KOSZYK

 x 
Twój koszyk jest pusty